Verktyg för vardagen

Digitala plattformar

Exempelbild.

Stiernhööksgymnasiet använder främst TEAMS, UNIKUM och SchoolSoft i det dagliga arbetet. Här kan du läsa mer vad de innehåller och hur du loggar in.

Unikum inloggning

Unikum

I Unikum finns planeringar, uppgifter, bedömningar, utvecklingssamtal och eventuella anpassningar och särskilt stöd. Här kan du som är vårdnadshavare få information från mentorer och från skolan om särskilda händelser eller inbjudningar till exempelvis föräldramöte.

Under "Min profil" - "Inställningar" kan du fylla i mobilnummer och mailadress.

Unikum fungerar även som en portal vidare till SchoolSoft där du kan anmäla frånvaro och se schemat.

Att använda Unikum på dator

  1. Gå till webbsidan: unikum.rattvik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Logga in via Mobilt Bank-ID. (Att använda mobilt Bank-ID är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att rätt personer har tillgång till din ungdoms uppgifter.)

Att använda Unikum i mobilen

Du kan också ha Unikum som en mobil-app. Det finns två olika appar att välja på. "UNIKUM" och "UNIKUM Familj". Du ska välja "UNIKUM". Välj kommunen Rättvik och logga in med Mobilt Bank-ID.

Närvaro

SchoolSoft

I SchoolSoft kan man frånvaroanmäla och se närvarorapporteringen från skolan. I SchoolSoft finns också schema, studieplaner och betyg.

SchoolSoft på dator

SchoolSoft kommer du till via Unikum.

  1. Logga in med bank-id på Unikum.
  2. Välj din ungdoms profilsida.
  3. Under "Mina verktyg" hittar du SchoolSoft. Första gången du loggar in i SchoolSoft kan det krävas att du loggar in via mobilt bank-id igen.

I SchoolSoft har du "Närvaro" i menyraden på vänster sida. Där syns både de frånvaroanmälningar du gjort och översikt på all frånvaro.

App

Viktigt i SchoolSoft

Det är viktigt att SchoolSoft har aktuellt mobilnummer och mailadress till dig som vårdnadshavare. Mobilnumret behövs för att skicka meddelande till dig om din ungdom har frånvaro. Du får ett sms både vid anmäld frånvaro och oanmäld frånvaro. Detta görs för att säkerställa att frånvaroanmälan som registrerats är korrekt.

För att lägga in mobilnummer och mailadress går du till sidan "Min Profil". Där kan du också aktivera rutan "Åtkomst till app" om du vill använda SchoolSoft-appen i din mobil.

SchoolSoft som mobil-app

Innan du loggar in på SchoolSoft-appen måste du ha loggat in i SchoolSoft via dator och fyllt i din mailadress samt "Åtkomst till app".

  1. Om du vill använda SchoolSoft som mobil-app väljer du skola "Stiernhööksgymnasiet"
  2. Välj sedan om du är elev eller vårdnadshavare.
  3. Användarnamn är din ungdoms namn.efternamn
  4. Välj: "Jag har glömt mitt lösenord" så skickas ett sådant till dig.

Teams

Information från skolan, filer och blanketter som berör alla elever finns i Team Stiernhöök. Personal och elever jobbar dagligen med uppgifter i sina undervisningsteams. Teams är endast tillgängligt för personal och elever.

Frågor om systemen och inloggningar

Har du frågor om systemen eller inloggningarna kan du maila gymnasiet@rattvik.se eller ring skolans elevadministratör Veronica Holén 0248-704 65.