Din sport är viktig

Lokal idrottsutbildning (LIU)

Lokal idrottsutbildning (LIU) ger dig möjlighet att utvecklas inom just din idrott, oavsett idrottsgren. Du får bland annat möjlighet att, samverkan med din föreningträna på skoltid i.

Lokal idrottsutbildning (LIU) ger dig möjlighet att satsa extra på din idrott. Vi lägger upp din träning och utbildning tillsammans med den förening du tränar för. Träningen genomför du med din förening. Teoridelarna genomförs med idrottslärare skoltid. Utbildningen sker inom ramen för individuella valet som omfattar 200 poäng. Kurserna som ingår är:

  • Idrott och hälsa 1 - specialisering (100 p)
  • Idrott och hälsa 2 - specialisering (100 p)

För närvarande har vi elever inom ishockey, simning, bandy, golf, bowling, ridsport, handboll men alla idrotter är möjliga att utöva inom LIU.

Du söker till LIU i samband med att du söker till skolan. I ansökan ges du möjlighet att välja idrott. Till LIU sker ingen särskild uttagning. I samband med att påbörjar din utbildning upprättar skolan en LIU-samverkan med din förening och tränare. Ett godkänt samverkansavtal med din förening är en förutsättning för att du ska kunna gå LIU.

Har du frågor om LIU?

Idrottslärare Jonas Tomth 0248-705 74