Din väg: Kontakt

Kontaktuppgifter


Foto: © Jeanett W Rousu


Besöksadress:                                         

Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress:

Rättviks kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Fakturaadress:

Rättviks kommun
Fakturaenheten
Box 231
795 23 Rättvik

Telefon:

0248-70 000

Telefax:

0248-70 355

E-post:

gymnasiet@rattvik.se

Org nr: 212000-2171

 

Denna sida uppdaterades 2017-02-23 av Jeanett Walerholt Rousu