Sjukanmälan


Foto: © Jeanett W Rousu


Sjukanmälan


Vårdnadshavaren anmäler frånvaron fram tills dess att eleven fyller 18 år. Som myndig elev ansvarar man själv för att frånvaroanmäla.
Det är viktigt att man anmäler frånvaro varje dag under sin sjukperiod och att det görs INNAN lektionens början. man kan anmäla frånvaro hel dag eller del av dag.

Frånvaroanmälan görs via SchoolSoft.


www.sms.schoolsoft.se/stiernhooksgymnasiet

 

Få överblick på ditt barns frånvaro – genom SchoolSoft!

Studierna vid gymnasieskolan är ett krävande heltidsarbete! En avgörande förutsättning för att eleverna ska klara sina studier är att de är närvarande på lektionerna.

Skolan har ett ansvar att meddela alla vårdnadshavare om en elev är frånvarande utan godkänd anledning – oanmäld frånvaro.

Vårt frånvarosystem – gör det möjligt för oss att meddela berörd vårdnadshavare till en elev som registrerats för oanmäld frånvaro. Berörd vårdnadshavare får ett sms när det registrerats frånvaro. Även om frånvaron är anmäld. För att detta ska fungera är det en förutsättning att du som vårdnadshavare håller dina telefon- och mailuppgifter uppdaterade i SchoolSoft!

 

Elever som av någon anledning behöver lämna skolan under dagen pga sjukdom, läkarbesök etc meddelar detta till sin studiehandledare eller via mail till gymnasiet@rattvik.se.
Är eleven under 18 år så informerar du som förälder skolan om frånvaron.

Kontaktinformation

 

Besöksadress

Masvägen 5
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Fakturaadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Telefon

0248-70 000

Telefax

0248-70 355

E-post
gymnasiet@rattvik.se

Relaterad information

 

Denna sida uppdaterades 2017-08-23 av Jeanett Walerholt Rousu