Introduktions-programmen

Introduktionsprogram

Exempelbild.

Introduktionsprogrammen är en språngbräda för dig som vill börja studera på gymnasiet eller etablera dig på arbetsmarknaden.

Individuellt allternativ (IM-IND)

Innehållet i programmet Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev. Programmet vänder sig i första hand dig som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som saknar E (godkänt) i flera ämnen för att bli behörig till ett nationellt program. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. IM-IND riktar sig till dig som är folkbokförd i kommunen. Om du vill göra en intresseanmälan för IM-IND klickar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkintroduktion (IM-SPRÅK)

Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära dig som nyligen anlänt till Sverige, det svenska språket. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program på gymnasieskolan, till annan utbildning eller till ett arbete. På programmet finns även möjlighet att läsa in olika ämnesbetyg som behövs för att du ska bli behörig till ett nationellt program.

Programinriktat val (IM-V)

Programinriktat val syftar till att ge dig en snabb ingång till ett nationellt program. Du kanske inte har så mycket som saknas för att du ska bli behörig till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Du går i samma grupp som det program du strävar efter att bli antagen till. Tanken är att du ska bli behörig inom ett år. Du är behörig till IM-V om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.