Gymnasiesär

Gymnasiesärskola

Solrosor

Gymnasiesärskolan vid Stiernhööksgymnasiet ger alla elever möjlighet till utbildning i en miljö med fantastisk natur runt skolan och Siljan som närmsta granne.

Stiernhööksgymnasiet erbjuder inom ramen för gymnasisärskolan två nationella program. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation och Programmet för skog, mark och djur. Om du har behov av en individuell anpassad skolgång kan du också läsa ett individuellt program inom ramen för gymnasiesärskolans läroplan.

Under din skoltid på Stiernhööksgymnasiet kan du bo på internatet som har LSS-stöd. Du ansöker om boende i din hemkommun. Många elever som gått på Stiernhööksgymnasiet beskriver tiden som en fantastisk tid och att skolan möjliggjorde klivet in i vuxenlivet. Utbildningen ger eleverna en bred kunskap och att flytta hemifrån är förstås också en spännande fas i livet.

Kontakt på Gymnasiesärskolan

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Gunilla Grälls