Koll på ekonomin!

Ekonomi vid studier

Exempelbild.

När du studerar på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Du kan också ansöka om busskort eller inackorderingstillägg .

Studiebidrag

Studiebidraget får du av CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Blanketter om detta skickas hem till dig från försäkringskassan det år du fyller 16. Här kan du läsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vilka bidrag du kan få för gymnasiestudier i Sverige och vad som händer med bidragen om du till exempel har ogiltig frånvaro. Som längst kan du få tudiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Efter det det kan du i stället ansöka om studiemedel.

Busskort

Busskort ansöker du om på den skola du studerar på.

Inackorderingstillägg

Du kan ansöka om inackord­erings­tillägg om du bor och studerar på en annan ort än på hemorten. Om du studerar på en kommunal gymnasieskola ansöker du om bidrag för boende och resor hos din hemkommun. Här kan d Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.u läsa mer om inackorderingstillägget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skriva ut ansökningsblankett. Du kan inte få både busskort och inackorderingstillägg.

Beloppsnivå 2024

För inackordering inom Dalarnas län: 1 910 kr/mån.
För inackordering utanför Dalarnas län: 2 270 kr/mån.

Elever på fristående gymnasieskolor söker hos CSN

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola söker du ditt inackorderingstillägg hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Centrala studiestödsnämnden).