Koll på ekonomin!

Ekonomi vid studier

Exempelbild.

När du studerar på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Du kan också ansöka om inackorderingstillägg eller busskort.

Studiebidraget får du av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Blanketter om detta skickas hem till dig från försäkringskassan det år du fyller 16. Om du kommer från Rättviks kommun, Leksands kommun eller Mora kommun och går på Stiernhööksgymnasiet, har du möjlighet att få busskort. Du ansöker om detta på skolan.

Om du kommer från en annan kommun och inte kan åka buss till skolan utan istället bosätter dig i Rättvik eller på skolans internat kan du söka inackorderingstillägg. Det ansöker du om i din hemkommun. Du kan inte få både busskort och inackorderingstillägg samtidigt.