Koll på ekonomin!

Ekonomi vid studier

Exempelbild.

När du studerar på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Du kan också ansöka om inackorderingstillägg eller busskort.

För elever som studerar på Stiernhööksgymnasiet

Studiebidraget får du av Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Blanketter om detta skickas hem till dig från försäkringskassan det år du fyller 16. Om du kommer från Rättviks kommun, Leksands kommun eller Mora kommun och går på Stiernhööksgymnasiet, har du möjlighet att få busskort. Du ansöker om detta via Teams Stiernhööksgymnasiet.

Om du kommer från en annan kommun och inte kan åka buss till skolan utan istället bosätter dig i Rättvik eller på skolans internat kan du söka inackorderingstillägg. Det ansöker du om i din hemkommun. Du kan inte få både busskort och inackorderingstillägg samtidigt.

För Rättvikselever som studerar på annan skola

Bor och studerar du på annan ort än Rättvik kan du ansöka om inackorderingstillägg. Det är ett bidrag som ersätter en del av dina kostnader.

Om du går på en kommunal eller landstingsdriven skola ansöker du om inackorderingstillägg i din hemkommun. Du kan få inackorderingstillägg av Rättviks kommun om du:

 1. är folkbokförd i Rättviks kommun
 2. är antagen i en kommunal gymnasieskola eller gymnasieskola som drivs av en region
 3. studerar på heltid
 4. är förstahandsmottagen till ett nationellt program
 5. är under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
 6. avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst 40 km
 7. har ett hyreskontrakt på din studiebostad

Du får inte inackorderingstillägg om du:

 1. studerar på ett introduktionsprogram
 2. samtidigt beviljats busskort av kommunen
 3. studerar i utlandet
 4. är andrahandsmottagen

Beloppsnivå 2024

För inackordering inom Dalarnas län: 1 910 kr/mån.
För inackordering utanför Dalarnas län: 2 270 kr/mån.

Mer information, blanketter och länkar

Ansökan om inackorderingstillägg av Rättviks kommun pdf Pdf, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läser du vid “friskola” ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN. Länk till annan webbplats.

Mer information om ekonomi vid studier och inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns på Rättviks kommuns webbplats.