Din hälsa är viktig!

Elevhälsa

en häst i en hage

Din hälsa är viktig. Därför finns en elevhälsa som arbetar för att utveckla positiva lärmiljöer och lärandesituationer.

En elevhälsa med fokus på skolmiljön

Alla skolor ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll är därför främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar ditt lärande, din utveckling och hälsa. Arbetet utgår från kända framgångsfaktorer som:

  1. Delaktighet och gemenskap
  2. Positiva möten
  3. Pedagogiskt stöd
  4. Vuxna som bryr sig
  5. Motiverande skolmiljö

Bred kompetens

Vid Stiernhööksgymnasiet finns en bred och kompetent elevhälsa. Yrkeskategorierna är bland annat specialpedagog, speciallärare, lärarassistenter, skolkurator, skolpsykolog, logoped, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

Personer och kontaktuppgifter

Erika Börjes, speciallärare
erika.borjes@rattvik.se

Silke Steinborn, specialpedagog
silke.steinborn@rattvik.se

Sandra Norén, skolkurator
sandra.noren@rattvik.se

Stina Vikman, skolsköterska
stina.vikman@rattvik.se

Skolläkare
Kontakt via skolsköterska

Sofie Gruvås, lärarassistent
sofie.gruvas@rattvik.se

Maria Hansson, lärarassistent
maria.hansson@rattvik.se

Birgitta (Gitti) Venngren Hansson, lärarassistent
birgitta.venngren-hansson@rattvik.se

Madeleine Blixt, studie- och yrkesvägledare
madeleine.blixt@rattvik.se

Jennie Forsberg, studie- och yrkesvägledare
jennie.forsberg@rattvik.se