En skola med toppresultat!

Skolresultat

Exempelbild.

Stiernhööksgymnasiet ligger i topp i många skolmätningar. Tittar man på andel elever som tar gymnasieexamen när de tar studenten, ligger skolan i absoluta topp i Sverige (även över tid). 2020 fick 99% av studenterna ut sin viktiga gymnasieexamen. Att arbeta för bra studieresultat ser vi som självklart och viktigt.2015

2016

2017

2018

2019

2020

Andel elever med gymnasieexamen, Stiernhööksgymnasiet

98%

97%

100%

93%

96%

100%

Andel elever med gymnasieexamen, Riket

98%

90%

90%

90%

91%

91%

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever, Stiernhööksgymnasiet

14,5

14,4

14,4

14,9

13,9

14,6

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever, Riket

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,4

Not: Statistik hämtad från SCB (Statistiks centralbyrån). Jämförelse görs med Riket, alla huvudmän.