Gymnasiesär

Anpassad gymnasieskola

Solrosor

Den anpassade gymnasieskolan (gymnasiesärskolan) vid Stiernhööksgymnasiet ger alla elever möjlighet till utbildning i en miljö med fantastisk natur runt skolan och Siljan som närmsta granne.

Stiernhööksgymnasiet erbjuder inom ramen för den anpassade gymnasieskolan två nationella program. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation och Programmet för skog, mark och djur. Om du har behov av en individuell anpassad skolgång kan du också läsa ett individuellt program inom ramen för den anpassade gymnasieskolans läroplan.

Under din skoltid på Stiernhööksgymnasiet kan du, om du behöver, bo på internatet med LSS-stöd. Du ansöker om LSS-stöd i din hemkommun. Många elever som gått på Stiernhööksgymnasiet beskriver tiden som en fantastisk tid och att skolan möjliggjorde klivet in i vuxenlivet. Utbildningen ger eleverna en bred kunskap och att flytta hemifrån är förstås också en spännande fas i livet.

Ansökan till nationella program

Vem är behöriga att söka?

För att söka till den anpassade gymnasieskolans program måste du vara behörig. Grund för behörighet inhämtas från fyra utredningar (psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social utredning).

Antagning

Vid den anpassade gymnasieskolan finns ett begränsat antal platser. Vid antagning beaktas vem som har störst behov av utbildningen. Skolan, gör vid antagningen, en allsidig, saklig och opartisk bedömning om elev kan erbjudas plats på vald utbildning.

Hur söker man?

Ansökan till den anpassade gymnasieskolans nationella program (Programmet för fastighet, anläggning och byggnation & Programmet för skog, mark och djur) görs på motsvarande sätt som till gymnasiet. Ansökan sker via gymnasieantagningens program Dexter. Du får inloggningsuppgifter via din studie- och yrkesvägledare på grundsärskolan. Antagningen sker på våren och du får besked om du antagits i början på juli månad. Du kan läsa mer om vilka datum som gäller för antagningen via denna länk.

Kontakt

Stiernhööksgymnasiet Gymnasiesärskola (Anpassad gymnasieskola från 2 juli 2023)
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Gunilla Grälls