Naturvetenskaps-programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Med en examen från naturvetenskapsprogrammet öppnas många dörrar för en spännande framtid såväl nationellt som internationellt. 

Förstå omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv

Som elev på naturvetenskapsprogrammet får du själv vara med och undersöka verkligheten. Du tränar din uppmärksamhet och vänjer dig vid att tänka kritiskt, jobba målinriktat och se sammanhang. Du får lära dig hur miljön fungerar och vilka konsekvenser människans påverkan har. På inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i biologi, fysik, kemi, matematik och får en bred behörighet till vidare studier. Här behandlas ämnen som den moderna fysikens användning inom elproduktion och sjukvård och kemins betydelse i klimat, miljö och människokroppen. Detta i sin tur hjälper dig att ta ställning i etik och samhällsfrågor. Temperaturen ökar på jorden och isarna smälter. Vi behöver nya och klimatsmarta energikällor. Kan vi bota alla sjukdomar? Det är naturvetenskapen som kan ge oss lösningarna. Som programfördjupning i årskurs 3 kan man välja kursen naturvetenskaplig specialisering med två olika inriktningar, kriminalteknik och astronomi.

Praktiskt arbete är viktigt och roligt

Det praktiska arbetet är en stor och viktig del av kursmålen. Att få en god grund i praktiskt handlag gör också att man befäster de teoretiska delarna bättre. Ofta kopplas studierna till viktiga och aktuella frågor. Du utvecklar din förmåga att planera och genomföra experiment samt att tolka och redovisa resultat. Individuella valet ger dig möjligheter att fördjupa dina kunskaper alternativt bredda din utbildning. Du kan exempelvis läsa engelska 7 som individuellt valkurs vilket ger dig meritpoäng.

“Jag kommer från Rättvik och valde Stiernhööksgymnasiet därför att programmet jag ville gå finns här. Det är skönt att slippa pendla! Både jag och många av mina klasskompisar valde NA eftersom det ger en så bra grund att stå på inför framtiden. Och så älskar jag ju matte och naturvetenskapliga ämnen!” /Mattias


Vill du att din utbildning ska innehålla en stor andel laborationer och fältstudier? För dig som vill studera vidare på högskola eller universitet ligger alla vägar öppna med Naturvetenskapsprogrammet.


Inriktning: Naturvetenskap, NANAT

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom dessa tre ämnesområden beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Matematik är ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att förstå och analysera samband inom olika ämnesområden.

Hållbar energi

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle, NANAS

Inriktningen naturvetenskap och samhälle är en bred utbildning med ett tvärvetenskapligt synsätt där samhällsvetenskap och naturvetenskap sammanförs på ett naturligt sätt. Med naturvetenskapen som bas fördjupar du dig i samspelet mellan människa och miljö ur ett globalt perspektiv och med det hållbara samhället i fokus.

Elev som jobbar med Elinstallation.

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100

Programgemensamma ämnen

450

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktningsämnen NANAT

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupning NANAT

200

Entreprenörskap och företagande*

100

Matematik 5*

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Inriktningsämnen NANAS

300

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning NANAS

300

Kemi 2

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Samhällskunskap 3

100

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500 p.

*Eleven väljer en av dessa kurser

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som anges ovan.

Laborationssal

Skolans labbsalar

Vi är stolta över våra välutrustade labbsalar. Det gör att våra elever får en starkt praktiskt förankrad utbildning.

Naturvetenskapslektion

Framtid

Vill du att din utbildning ska innehålla en stor andel laborationer och fältstudier? För dig som vill studera vidare på högskola eller universitet ligger alla vägar öppna med N.

 Vikter på en skivstång

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på naturvetenskaps- programmet med en idrottsutbildning.
Välj mellan NIU bandy
och NIU ridsport.

Kontakt på naturvetenskapsprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Johanna Dalin

Följ Naturvetenskapsprogrammet på Instagram!

Instagram BA EE