Skräddarsy din utbildning!

Individuellt val

Exempelbild.

I årskurs två och tre har du möjlighet att skräddasy din utbildning genom att välja kurser inom det invidivuella valet. Biodling, språk eller svets kan vara ett sådant val.

Forma din utbildning

På Stiernhööksgymnasiet erbjuds en mängd intressanta och spännande kurser via individuella valet. Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program och på så sätt vidga din högskolebehörighet eller välja kurser inom det egna programmets område och så sätt fördjupa dina kunskaper. Individuellt val är obligatoriskt på alla program och omfattar 200 poäng. Utbudet kan variera beroende på vilket program du går. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig om du har funderingar vad du ska välja.

Med det individuella valet kan du

  • välja olika kurser som intresserar dig
  • fördjupa din inom ett ämnesområde genom att välja flera kurser inom samma ämne
  • få behörighet till högskolan om du går ett yrkesprogram
  • genom att läsa mer matematik, språk och engelska kan du få extra 2,5 meritpoäng

Not: vilka kurser som ges kan variera både mellan åren och mellan programmen.

Individuellt val - exempel på kurser

Biodling

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Fotografisk bild

100

Gränsnittsdesign

100

Idrott och hälsa 2

100

Idrott och hälsa spec 1

100

Idrott och hälsa spec 2

100

Internationella relationer

100

Körning

100

Matematik 2a

100

Matematik 3b

100

Moderna språk

100

Motor- och röjmotorsåg

100

Naturguidning 1

100

Programmering 1

100

Psykologi 1 och Psykologi 2

100

Retorik

100

Svets grund

100

Exempelbild.