Naturvetenskaps-programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapligt experiment

Med en examen från naturvetenskapsprogrammet öppnas många dörrar för en spännande framtid såväl nationellt som internationellt. 

Förstå omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv

Som elev på naturvetenskapsprogrammet får du själv vara med och undersöka verkligheten. Du tränar din uppmärksamhet och vänjer dig vid att tänka kritiskt, jobba målinriktat och se sammanhang. Du får lära dig hur miljön fungerar och vilka konsekvenser människans påverkan har.

På inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i biologi, fysik, kemi, matematik och får en bred behörighet till vidare studier. Här behandlas ämnen som den moderna fysikens användning inom elproduktion och sjukvård och kemins betydelse i klimat, miljö och människokroppen. Detta i sin tur hjälper dig att ta ställning i etik och samhällsfrågor.

Praktiskt arbete är viktigt och roligt

Det praktiska arbetet är en stor och viktig del av kursmålen och på Stiernhööksgymnasiet finns mycket välutrustade laborationssalar för kemi-, fysik-, matematik- och biologiundervisning. Att få en god grund i praktiskt handlag gör också att man befäster de teoretiska delarna bättre. Ofta kopplas studierna till viktiga och aktuella frågor. Du utvecklar din förmåga att planera och genomföra experiment samt att tolka och redovisa resultat.

“Jag kommer från Rättvik och valde Stiernhööksgymnasiet därför att programmet jag ville gå finns här. Det är skönt att slippa pendla! Både jag och många av mina klasskompisar valde NA eftersom det ger en så bra grund att stå på inför framtiden. Och så älskar jag ju matte och naturvetenskapliga ämnen!” /Mattias

Vill du att din utbildning ska innehålla en stor andel laborationer och fältstudier? För dig som vill studera vidare på högskola eller universitet ligger alla vägar öppna med NA!

Poängplan för NA inriktning Naturvetenskap

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100

Programgemensamma ämnen

450

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktningsämnen Naturvetenskap

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupning

200

Entreprenörskap och företagande*

100

Matematik 5*

100

Politik och hållbar utveckling

100

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

*Eleven väljer en av dessa kurser

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som anges ovan.

Laborationssal

Skolans labbsalar

Vi är stolta över våra välutrustade labbsalar. Det gör att våra elever får en starkt praktiskt förankrad utbildning.

Naturvetenskapslektion

Framtid

Vill du att din utbildning ska innehålla en stor andel laborationer och fältstudier? För dig som vill studera vidare på högskola eller universitet ligger alla vägar öppna med NA.

 Vikter på en skivstång

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på Naturvetenskaps- programmet med en idrottsutbildning.
Välj mellan Bandy
och Ridsport.

Kontakt på Naturvetenskapsprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Johanna Dalin

Följ Naturvetenskapsprogrammet på Instagram!

Instagram BA EE