Kontakt

Stiernhööksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola som ligger vackert vid Siljans strand i Rättviks kommun.

Besöksadress

Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Fakturaadress

Rättviks kommun
Fakturaenheten
Box 231
795 80 Rättvik

Organisationsnummer: 212000-2171

Referens: GYMNASIET

E-fakturering till Rättviks kommun

Skriv tabellbeskrivning här

Peppol-ID:

0007:2120002171

GLN-kod:

7321200021712

VAN- operatör:

Tieto Sweden AB

Format:

Peppol Bis Billing 3 eller Svefaktura

E-post för godkännande av e-faktura:

efaktura@rattvik.se

Läs mer om e-faktura via denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress

Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
795 80 Rättvik

Kontakt och öppettider

Telefon

Vardagar 08.00-16.00

0248-70 000 växel

E-post

gymnasiet@rattvik.se

Öppetttider

Under läsåret är gymnasiet öppet mellan 8.00-16.00

Begränsade öppettider under lovdagar. Under lov är gymnasiet öppet mellan 9.00-12.00.

Röda dagar och helger är gymnasiet stängt.

Vattenmätare.

Rektor

Michael Rocking

0248-704 66

michael.rocking@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Biträdande rektor

Diana Laband

0248-705 11

diana.laband@rattvik.se

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Introduktionsprogrammen

Vattenmätare.

Biträdande rektor

Lotta Persson

0248-702 76

lotta.persson@rattvik.se

Naturbruksprogrammet

Vattenmätare.

Internatchef

Maria Magnusson

0248-703 87

maria.magnusson@rattvik.se

Naturbruksprogrammet

Internat

LSS

Vattenmätare.

Biträdande rektor

Thomas Nilsson

0248-704 40

thomas.nilsson@rattvik.se

Ekonomiprogrammet

Naturvetenskaps-programmet

Samhällsvetenskaps-programmet

Anpassad gymnasieskola

Kamera

Intendent

Per Bodin Hansen

0248-701 40

per.bodinhansen@rattvik.se

Man som drar slang över gräsmatta.

Projektutvecklare

Anders Knapp

0248-704 17

anders.knapp@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Djurhus

Elin Wikström

0248-704 57

Ladugård

Maja Jansson

0248- 705 03

Stall

Lena Erkers

0248-704 25

Vid nödläge

Under sommaren är skolans kor, får och hästar utplacerade i hagar runt om i Rättvik. Vid nödläge ring 0248-704 39

Madeleine Blixt

Studie- och yrkesvägledare

Madeleine Blixt

0248-702 78

madeleine.blixt@rattvik.se

BA, EE, EK, IM, NA, SA,
NIU-vägledning

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Studie- och yrkesvägledare

Jennie Forsberg

0248-704 55

jennie.forsberg@rattvik.se

NB, Anpassad gymnasieskola
KAA-vägledning

Man som drar slang över gräsmatta.

Kommunala aktivitetsansvaret

Lottie Knutsson Öljegård

0248-705 15

lottie.knutsson@rattvik.se

Kontaktperson gällande det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Man som drar slang över gräsmatta.

Skoladministratör

Cecilia Högvall

0248-702 99

cecilia.hogvall@rattvik.se

Busskort, inackorderingstillägg, mat- och reseersättning

Man som drar slang över gräsmatta.

Utbildnings-administratör

Kristina Rashem

0248-704 15

kristina.rashem@rattvik.se

Schemaläggning, personalfrågor


Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Skolbibliotekarie

Martine Carlsson

0248-704 73

martine.carlsson@rattvik.se

Infotek

Man som drar slang över gräsmatta.

Skolkurator

Sandra Norén

0248-704 19

sandra.noren@rattvik.se

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Skolsköterska

Stina Vikman

0248-704 16

stina.vikman@rattvik.se

Man som drar slang över gräsmatta.

Specialpedagog

Silke Steinborn

0248-704 59

silke.steinborn@rattvik.se