Ekonomi-programmet

Ekonomiprogrammet

Bli Diplomerad Gymnasieekonom, starta ditt egna företag, få breda kunskaper och färdigheter inför ditt studie- och yrkesliv. Gå Ekonomiprogrammet på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.

Ekonomi i vårt samhälle

Ekonomiprogrammet är ett höskoleförberedande program för dig som är intresserad av näringslivet, ekonomins påverkan på samhället, företagande och juridik. Under hela din utbildning kommer du att få lära dig alla verktyg och färdigheter som behövs för att kunna starta och driva ett företag.

Programmet fokuserar på företagsekonomiska områden som marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning med mera. Många som studerat på ekonomiprogrammet väljer att studera vidare på universitet och högskola till bland annat civilekonom, mäklare, entreprenör, jurist och projektledare.

Entreprenörskap och företagande

Under årskurs 3 startar du, driver och sedan avvecklar ditt alldeles egna företag. Du väljer om du vill arbeta själv eller tillsammans i en mindre grupp. Du får massor av värdefull, praktisk erfarenhet och möjlighet att utveckla din kreativitet. Det du lärt dig under årskurs 1 och 2 får du nu praktisera.

Förutom alla lärdomar har du också möjlighet att tävla med din affärsidé, ställa ut på mässor och tjäna egna pengar. Skolan har två diplomerade UF-lärare, varav en fick motta utmärkelsen "Årets UF-lärare" i Dalarna 2023. Lärarna handelder dig och ditt företag tillsammans med rådgivare från näringslivet.

Verklighetsbaserat lärande

Stiernhööksgymnasiet är certifierad för att utbilda diplomerade gymnasieekonomer. Certifieringen innebär att du som elev får en kvalitetssäkrad utbildning som motsvarar näringslivet och universitetens krav på en gymnasieekonom. Utbildningen tar avstamp i den omvärld som vi befinner oss i. Genom ett nära samarbete med det lokala och regionala näringslivet får du ett verklighetsbaserat lärande där du också knyter viktiga kontakter inför framtiden.

Ekonomiprogrammet kännetecknas av både teori och praktik som gynnar din inlärning. Vi tror också på ett genuint och nära samarbete mellan elever och lärare för att optimera din kunskapsinhämtning och för att du ska trivas. Du kommer utveckla din förmåga att hantera komplexa ekonomiska frågeställningar, ditt kreativa tänkande och förmågan att se helheter och detaljer i företagsstrukturer och ekonomiska system.

"Ekonomiprogrammet är ett program där man får ”riktig” kunskap. Vi vet att det vi lär oss här kommer vi att ha stor nytta av i framtiden. Det bästa med Ekonomiprogrammet är ändå lärarna. Vi har ett genuint och nära samarbete med våra lärare vilket gör att vår kunskap blir än mer fördjupad och innehållsrik” - Cajsa och Wilma, år 3

Inriktning: Ekonomi, EKEKO

På inriktningen ekonomi får du kunskaper inom företagsekonomins områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du utvecklar din förmåga till problemlösning och kreativt tänkande. Du lär dig om penningsystemet och sambanden mellan arbetslöshet, konjunkturläge och räntenivåer.

Elev som jobbar med Elinstallation.

Poängplan för Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100

Programgemensamma ämnen

350

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Inriktningsämnen

300

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupning

300

Företagsekonomi - specialisering

100

Ledarskap och organisation

100

Marknadsföring

100

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500 p.

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som anges ovan. Möjligheten att bli diplomerad gymnasieekonom är inget skolan kan garantera.

Elev med UF-företag

Starta eget företag

Under din utbildning har du möjlighet att starta och driva ett eget företag.

Logga diplomerad gymnasieekonom

Diplomerad gymnasieekonom

Att vara diplomerad gymnasieekonom innebär att vara antagningsbar till högskola och universitet samt anställningsbar direkt efter gymnasiet. Certifieringen innebär bland annat en kvalitetssäkring utav skolans ekonomiprogram.

 Vikter på en skivstång

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på Ekonomiprogrammet med Nationell idrottsutbildning.
Välj mellan NIU Bandy
eller NIU Ridsport.

Kontakt på Ekonomiprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Fredrik Hultberg

Följ Ekonomiprogrammet på Instagram!

Instagram EK NA SA