Ekonomi-programmet

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av näringslivet, ekonomins påverkan på samhället, företagande och juridik. Under hela din utbildning kommer du att få lära dig alla verktyg och färdigheter som behövs för att kunna starta och driva ett företag, vilket du kommer att få praktisera i ditt alldeles egna UF-företag. Efter examen kan du titulera dig som Diplomerad Gymnasieekonom vilket gör dig anställningsbar direkt efter gymnasietiden, och antagningsbar till många universitets- och högskoleutbildningar. Ekonomiprogrammet ger dig möjlighet att bland annat arbeta som, eller studera vidare till civilekonom, jurist, egen företagare, mäklare, revisor, controller, banktjänsteman och inköpare.

Ekonomi i vårt samhälle

I dagens globala samhälle är de ekonomiska sambanden komplexa och i ständig förändring. Samtidigt ser vi att det lokala och regionala näringslivet blir allt mer betydelsefullt. Inriktningen ekonomi ger dig en bred och gedigen utbildning där du lär dig att se hur ekonomi påverkar och påverkas av allt som sker i vår omvärld. Inriktningen fokuserar på företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring, lönsamhet och kalkylering. I programkurserna får du arbeta med frågor om:

  • hur världsekonomin påverkar och påverkas av den svenska ekonomin
  • företagandets roll i samhällsutvecklingen
  • hållbar utveckling
  • entreprenörskap
  • marknadsföring
  • privatekonomi

Verklighetsbaserat lärande

I och med certifieringen Diplomerad Gymnasieekonom kommer du att få en kvalitetssäkrad utbildning som motsvarar näringslivet och högskolornas krav på en gymnasieekonom. Denna högskoleförberedande utbildning tar avstamp i den omvärld som vi befinner oss i. Genom ett nära samarbete med näringslivet får du ett verklighetsbaserat lärande som du kommer ha stor nytta av efter dina tre år på Stiernhööksgymnasiet. I år 3 startar du och driver ett eget företag som förutom att ge dig stora kunskaper och färdigheter, också ger dig ovärderliga kontakter för din framtid.

"Ekonomiprogrammet är ett program där man får ”riktig” kunskap. Vi vet att det vi lär oss här kommer vi att ha stor nytta av i framtiden. Det bästa med Ekonomiprogrammet är ändå lärarna. Vi har ett genuint och nära samarbete med våra lärare vilket gör att vår kunskap blir än mer fördjupad och innehållsrik” - Cajsa och Wilma, år 3

Inriktning: Ekonomi (EKEKO)

På inriktningen ekonomi får du kunskaper inom företagsekonomins områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du utvecklar din förmåga till problemlösning och kreativt tänkande. Du lär dig om penningsystemet och sambanden mellan arbetslöshet, konjunkturläge och räntenivåer.

Elev som jobbar med Elinstallation.

Poängplan för EK inriktning Ekonomi

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasiegemensamma ämnen

1250

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/SVA 1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100

Programgemensamma ämnen

350

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Inriktningsämnen

300

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupning

300

Företagsekonomi - specialisering

100

Ledarskap och organisation

100

Marknadsföring

100

Individuellt val och gymnasiearbete

300

Schablonkurs för individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Totalt

2500

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

Läser du NIU ingår andra kurser i programfördjupningen än som anges ovan. Möjligheten att bli diplomerad gymnasieekonom är inget skolan kan garantera.

Elev med UF-företag

Starta eget företag

Under din utbildning har du möjlighet att starta och driva ett eget företag.

Logga diplomerad gymnasieekonom

Diplomerad gymnasieekonom

Att vara diplomerad gymnasieekonom innebär att vara antagningsbar till högskola och universitet samt anställningsbar direkt efter gymnasiet. Certifieringen innebär bland annat en kvalitetssäkring utav skolans ekonomiprogram.

 Vikter på en skivstång

Nationell idrottsutbildning

Du kan kombinera dina studier på Ekonomiprogrammet med Nationell idrottsutbildning.
Välj mellan NIU Bandy
eller NIU Ridsport.

Kontakt på Ekonomiprogrammet

Stiernhööksgymnasiet
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Fredrik Hultberg

Följ Ekonomiprogrammet på Instagram!

Instagram EK NA SA