Gymnasievalet - viktiga datum

Exempelbild.

Tidplan för antagning till höstterminen 2021

18 januari
Webben planeras att öppnas för gymnasieval.

12 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00.

Vecka 12-13
Prov till estetiska program i kommuner/skolor som tillämpar färdighetsprov.

Vecka 15
Preliminär antagning. Besked på webben, visas från 12 april.

Vecka 16
Webben öppnar för ev ändringsval. Elev måste kontakta sin SYV om man vill göra ändringar i sin ansökan.

7 maj
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.

7-11 juni
Grundskolorna och Introduktionsprogrammet sänder sina betyg till Gymnasieantagningen.

Vecka 24-25
Sammanträden med anledning av slutantagningen.
24 juni
Sista dag för inlämning av betyg till Gymnasieantagningen från lovskola.

1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben.

1-23 juli
Svarsperiod på webben. Webben stänger 23 juli kl 16.00

2 juli-31 augusti
Reservantagningsperiod. Följ ev reservplats på webben.

1 september —
Skolorna tar över ansvaret för reservantagningen