Livet på Stiernhööks-gymnasiet

Livet på skolan

elever som vilar i solen på gräs utanför byggnader 

På Stiernhööksgymnasiet trivs vi tillsammans, elever och personal. Vid skolan råder en avslappnad stämning och elever och lärare möts genom många gemensamma ytor. Skolan byggdes på ett sätt som skulle uppmuntra till möten och skapa en naturlig fysisk och social öppenhet - och det märks!

Cafeteriorna - två viktiga mötesplatser

Vid Stiernhööksgymnasiet finns två fina cafeterior som inbjuder till samvaro och möten mellan både elever och lärare. Här finns möjlighet att köpa fika eller ett matigare mellanmål. Cafeteriorna är öppna varje skoldag.

kafeteriabiträde säljer glass

Ungdomar från hela Sverige

I Rättvik väljer många ungdomar att gå på Stiernhööksgymnasiet men flera program och nationella idrottsutbildningar lockar även ungdomar från hela Sverige. Under din studietid på skolan kommer du att möta många nya människor - vänskapsband för livet knyts hos oss!

Gemenskap och trivsel

Det är viktigt att eleverna trivs och mår bra för att de ska kunna nå sina mål i sin utbildning. Därför arbetar vi främjande och förebyggande på många olika sätt för att göra skolan till en trygg och trivsam plats - för alla. Under året arrangeras flera gemensamma aktiviteter för att stärka "vi-känslan".

Varje år genomförs en trivselundersökning på skolan. Eleverna får svara på frågor om trygghet, mående, kränkningar etc. och resultaten är alltid mycket bra. Vi ser det dock som mycket viktig att ihärdigt jobba vidare med frågorna och att inte ta något för självklart. Målet är alltid 100% trygghet och 100% trivsel. Om någon skulle känna sig illa behandlad, diskiminerad eller kränkt utreds detta av skolans Trygghetsteam.

elever i fåtöljer vid cafeteria