Naturbruks-programmet

Naturbruksprogrammet

Byggnader på skolan

Valmöjligheterna är många. Inom Naturbruksprogrammet inryms inriktningarna djurvård, hästhållning och lantbruk. Alla inriktningarna är dessutom en bas för den som vill jobba som egenföretagare i och med att alla läser kursen entreprenörskap.

Med naturen som klassrum

Naturbruksprogrammets elever har resurser utöver det vanliga! Och det bästa av allt är att allt finns inom räckhåll på skolområdet. Internatet, ladugårdarna, stallen, körhuset, djurhuset, maskinhallen. Det är faktiskt bara Rättviks travbana, hundhallen och odlingsfälten som inte fick plats på skolområdet. Vi tycker det är viktigt att allt finns inom räckhåll för eleverna. Då kan vi erbjuda en utbildning där praktiskt arbete varvas med teoretiska studier hela tiden och man behöver inte lägga tid på att resa till olika utbildningsplatser.

Grundläggande behörighet

Vill du studera vidare på högskola eller universitet så går det också bra, från hösten 2023 ingår det grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram. Här finns mer information om grundläggande behörighet Öppnas i nytt fönster..

Alla eleverna som går Naturbruksprogrammet har ytterligare möjlighet till fördjupade studier med SLU-fokus. Det innebär att du som läser på Naturbruksprogrammet, kan välja kurser som ger dig högskolebehörighet till vidare studier, som till bland annat lantmästare, hippolog, djursjukskötare och skogsmästare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Alla Naturbruksprogrammets elever har APL i minst 15 veckor. Dessa förläggs dels i naturbruksverksamheterna på skolan och dels på arbetsplatser runt om i Sverige, och i vissa fall utomlands. Om en elev har intresse av att göra sin APL-tid utomlands försöker skolan tillhandahålla kontakter och hjälpa till att söka finansiering.