Anpassade gymnasieskolan

Stiernhööks anpassade gymnasieskola

Solrosor

Den anpassade gymnasieskolan vid Stiernhööksgymnasiet ger alla elever möjlighet till utbildning i en miljö med fantastisk natur runt skolan och Siljan som närmsta granne.

Anpassad gymnasieskola är för dig som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Stiernhööksgymnasiet erbjuder inom ramen för den anpassade gymnasieskolan två nationella program

  • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
  • Programmet för skog, mark och djur

Om du har behov av en individuell anpassad skolgång kan du också läsa ett individuellt program inom ramen för den anpassade gymnasieskolans läroplan. Alla program inom anpassad gymnasieskola är fyraåriga.

Varje elev har rätt att få utvecklas i skolan utifrån sina förutsättningar och behov.

Under din skoltid på Stiernhööksgymnasiet kan du, om du behöver, bo på internatet med LSS-stöd. Du ansöker om LSS-stöd i din hemkommun. Många elever som gått på Stiernhööksgymnasiet beskriver tiden som en fantastisk tid och att skolan möjliggjorde klivet in i vuxenlivet. Utbildningen ger eleverna en bred kunskap och att flytta hemifrån är förstås också en spännande fas i livet.

Ansökan till nationella program

Vem är behöriga att söka?

För att söka till den anpassade gymnasieskolans program måste du vara behörig. Grund för behörighet inhämtas från fyra bedömningar

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en och social bedömning
  • en medicinsk bedömning

Antagning

Vid den anpassade gymnasieskolan finns ett begränsat antal platser. Vid antagning beaktas vem som har störst behov av utbildningen. Skolan, gör vid antagningen, en allsidig, saklig och opartisk bedömning om elev kan erbjudas plats på vald utbildning.

Hur söker man?

Ansökan till den anpassade gymnasieskolans program görs på motsvarande sätt som till gymnasiet. Ansökan sker via gymnasieantagningens program Dexter. Du får inloggningsuppgifter via din studie- och yrkesvägledare på den anpassade grundskolan. Antagningen sker på våren och du får besked om du antagits i början på juli månad. Du kan läsa mer om vilka datum som gäller för antagningen via denna länk.

Kontakt

Stiernhööks anpassade gymnasieskola
gymnasiet@rattvik.se
Tel. 0248-70000

Gunilla Grälls