Möt din framtid hos oss!

Framtid

Elev som jobbar med Elinstallation.

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram och många elever går direkt ut i arbete. Flera av Stiernhööksgymnasiets studenter har redan sin arbetsplats klar när de tar studenten. Under din studietid har du möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet för att bredda din behörighet till vidare studier eller annat yrkesval.

Ditt jobb i framtiden

Här följer några exempel på jobb du skulle kunna ha i framtiden beroende på vilka val du gör efter dina gymnasiestudier:

Civilingenjörer och ingenjörer inom elektroteknik, Distributionselektriker, Drifttekniker IT, Drifttekniker vid värme- och vattenverk, Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker, Finmekaniker, Industrielektriker, Installations- och serviceelektriker, Mjukvaru- och systemutvecklare, Nätverks- och systemtekniker, Supporttekniker IT, Systemadministratörer, Systemanalytiker och it-arkitekter, Systemförvaltare, Systemtestare och testledare.

Om du vill du gå vidare med högskolestudier så har du möjlighet att under gymnasietiden läsa kurser som ger dig en grundläggande högskolebehörighet. Detta väljer du under ditt första år på gymnasiet och valet innebär att du under årskurs två och tre läser ämnen som ger dig behörighet att söka vissa högskoleutbildningar.